Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες


Κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε κύριο σύνθημα ότι «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ». Κάποτε η ηγεσία της εκκλησίας σήκωνε τις σημαίες για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τώρα άλλαξαν όλα. Αιφνιδίασε ακόμη και τους υπουργούς του ο Γιώργος Παπανδρέου την Τρίτη, συνοδεύοντας στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος κάθισε δίπλα του και παρακολούθησε την συνεδρίαση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο!!!, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συζήτησαν το νομοσχέδιο για την παραχώρηση, της ελληνικής ιθαγένειας σε «μετανάστες δεύτερης γενιάς», που έχουν γεννηθεί ή φοιτήσει σε σχολεία της χώρας. Για να καταλάβουμε την σοβαρότητα της υπόθεσης να αναφέρουμε ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ο πρώτος Προκαθήμενος που παραβρίσκεται σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από το 1833, οπότε και ανακηρύχθηκε μονομερώς το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές σε περίπου 250.000 μετανάστες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας και τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία παρέχει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβολής» υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις για την ψήφο των ομογενών αφορούν από 155.000 ως 200.000 άτομα και η ψήφος των μεταναστών από 80.000 ως 90.000 άτομα. Ειδικότερα με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο θα μπορούν να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια: Πρώτον, τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη. Δεύτερον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στη χώρα με την ενηλικίωσή τους εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Τρίτον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Τέταρτον, τα παιδιά που γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή τους ούτε μπορούν να αποκτήσουν τέτοια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ένας από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου τροποποιούνται και οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται:
 • Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κτλ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
 • Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
 • Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν.

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου ορίζει ρητά ότι οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και οι ομογενείς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. «Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών», αναφέρεται, «οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγουςμπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεινκατά τις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ως προϋποθέσεις τίθενται:

 • Να είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου και να έχουν συμπληρώσει από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας.
 • Να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων.
 • Να είναι κάτοχοιΔελτίων Μόνιμης Διαμονής, ως μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 • Να είναι γονείς ανηλίκων ελλήνων πολιτών και να έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και να έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί που επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. «Εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι». Δεν μπορούν, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, να εκλεγούν στα αξιώματα του δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 30ή Ιουνίου 2010 για τους ομογενείς και τους μετανάστες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.


Αναδημοσίευση απο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ


Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ο giorgakis το έχει πάρει απόφαση...Η ΘΡΑΚΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ


Η κυρία που βλέπεται στην φωτογραφία...ΔΕΝ καταζητείται...είναι η νέα περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.....λέγεται Θεοδώρα Κόκλα ...........και είναι....συνεργάτης της Θάλειας Δραγώνα, Βουλευτού Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέα του Τομέα Παιδείας υπεύθυνη για την παρακολούθηση των θεμάτων παιδείας και τη λειτουργία του Τομέα Παιδείας.!!!


Στην φωτογραφία είναι η δευτερη από δεξιά...ναι!! η φωτογραφία είναι από την Ακρόπολη!!!...

εδώ πατήστε τον σύνδεσμο και μπορείτε να δείτε όλο το βιογραφικό της...

Σε αυτό το πλούσιο βιογραφικό μπορείτε να δείτε πως εκτός από συνεργάτης της Δραγώνα ήταν και Διευθύντρια του γραφείου Αθηνών της Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Άννας Καραμάνου!!!
και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.) (http//http://www.kede.org/) (μην ξεχάσετε να μπείτε στην σελίδα...μια ματιά να ρίξετε θα καταλάβετε το γιατί...)
Επίσης είναι Μέλος της Ειρηνευτικής Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου
Mέλος της Επιτροπής για την καμπάνια "ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ"
και διάφορα άλλα...για την ακρίβεια...και πολλά άλλα....που μας κάνουν να νιώθουμε "σίγουροι" ....πως τουλάχιστον η Στερεά Ελλάδα μπορεί και να την γλυτώσει...

οι φωτογραφίες προέρχονται απο εδώ

με τις υγείες μας

Αναδημοσίευση απο http://www.greekalert.com/

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Η "Διαφορετική Ματιά" πάντα δίπλα στο συναγωνιστικό taxalia
Πριν λίγο πήραμε, ως taxalia, ένα ακόμη απειλητικό εξώδικο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Σκοπίων.

Η ιστορία έχει ως εξής:
Ένας Σκοπιανός δημοσιογράφος - καθηγητής ονόματι Milan Adzievski, έγραψε στο πρακοτρείο ειδήσεων MINA, ότι ο τ.Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, είναι ένας βάρβαρος Τούρκος, επειδή ένας Τούρκος στρατιώτης βίασε τη γιαγιά του, όπως συνήθως έκαναν οι Τούρκοι στις γιαγιάδες μας !

Επίσης αναρωτιόταν, πόσο χοντρός είναι ο Καραμανλής, πόσο Τούρκος είναι ο Καρατζαφέρης και άλλα πολλά φαιδρά.

Τους περιποιηθήκαμε καταλλήλως με αυτό:
και αποκαλύψαμε τα στοιχεία του παπαροκαθηγητή, με αυτό Милан Аџиевски, you are malakas (e very greek word)!

Αυτά, με τα οποία υπερασπιστήκαμε το θεσμό του Έλληνα Πρωθυπουργού και έναν αρχηγό κόμματος, ενόχλησαν τον κ.Αντζιέφσκι, ο οποίος κατέφυγε στην ΑΠΠΔ της χώρας του, η οποία μας καλεί να διαγράψουμε πλήρως τις σχετικές αναρτήσεις, (αλλιώς προφανώς θα μας τραβάνε στα διεθνή δικαστήρια, θα ζητήσουν πιθανότατα τη διαγραφή μας από τη google κ.λ.π.)
Και σας ρωτώ Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Καρατζαφέρη:
Θα μας διαθέσετε κανέναν σοβαρό δικηγόρο ή θα τρέχουμε μόνοι μας και θα βάζουμε από την τσέπη μας τα φράγκα;
Περιμένουμε την έμπρακτη βοήθεια σας. Αν δεν έρθει, θα τα διαγράψουμε αύριο. Δεν θα βάζουμε εμείς το κεφάλι μας στον ντορβά, για να υπερασπιζόμαστε εσάς. Αρκετές απειλές παίρνουμε κάθε μέρα από τους γείτονές μας "Μακεδόνες".

Και είμαι βέβαιος ότι αν ζητήσουμε τη βοήθειά σας, θα μας γυρίσετε την πλάτη.

Αναμένουμε τις συμβουλές και τις οδηγίες σας λοιπόν. Tι να τους απαντήσουμε; Για να δούμε, ποιοί θα ανταποκριθείτε !

Αναδημοσίευση από Σκεφτόμαστε Ελληνικά