Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες


Κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε κύριο σύνθημα ότι «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ». Κάποτε η ηγεσία της εκκλησίας σήκωνε τις σημαίες για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τώρα άλλαξαν όλα. Αιφνιδίασε ακόμη και τους υπουργούς του ο Γιώργος Παπανδρέου την Τρίτη, συνοδεύοντας στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος κάθισε δίπλα του και παρακολούθησε την συνεδρίαση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο!!!, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συζήτησαν το νομοσχέδιο για την παραχώρηση, της ελληνικής ιθαγένειας σε «μετανάστες δεύτερης γενιάς», που έχουν γεννηθεί ή φοιτήσει σε σχολεία της χώρας. Για να καταλάβουμε την σοβαρότητα της υπόθεσης να αναφέρουμε ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ο πρώτος Προκαθήμενος που παραβρίσκεται σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από το 1833, οπότε και ανακηρύχθηκε μονομερώς το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές σε περίπου 250.000 μετανάστες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας και τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία παρέχει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβολής» υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις για την ψήφο των ομογενών αφορούν από 155.000 ως 200.000 άτομα και η ψήφος των μεταναστών από 80.000 ως 90.000 άτομα. Ειδικότερα με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο θα μπορούν να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια: Πρώτον, τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη. Δεύτερον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στη χώρα με την ενηλικίωσή τους εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Τρίτον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Τέταρτον, τα παιδιά που γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή τους ούτε μπορούν να αποκτήσουν τέτοια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ένας από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου τροποποιούνται και οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται:
 • Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κτλ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
 • Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
 • Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν.

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου ορίζει ρητά ότι οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και οι ομογενείς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. «Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών», αναφέρεται, «οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγουςμπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεινκατά τις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ως προϋποθέσεις τίθενται:

 • Να είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου και να έχουν συμπληρώσει από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας.
 • Να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων.
 • Να είναι κάτοχοιΔελτίων Μόνιμης Διαμονής, ως μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 • Να είναι γονείς ανηλίκων ελλήνων πολιτών και να έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και να έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί που επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. «Εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι». Δεν μπορούν, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, να εκλεγούν στα αξιώματα του δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 30ή Ιουνίου 2010 για τους ομογενείς και τους μετανάστες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.


Αναδημοσίευση απο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ


Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ο giorgakis το έχει πάρει απόφαση...Η ΘΡΑΚΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ


Η κυρία που βλέπεται στην φωτογραφία...ΔΕΝ καταζητείται...είναι η νέα περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.....λέγεται Θεοδώρα Κόκλα ...........και είναι....συνεργάτης της Θάλειας Δραγώνα, Βουλευτού Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέα του Τομέα Παιδείας υπεύθυνη για την παρακολούθηση των θεμάτων παιδείας και τη λειτουργία του Τομέα Παιδείας.!!!


Στην φωτογραφία είναι η δευτερη από δεξιά...ναι!! η φωτογραφία είναι από την Ακρόπολη!!!...

εδώ πατήστε τον σύνδεσμο και μπορείτε να δείτε όλο το βιογραφικό της...

Σε αυτό το πλούσιο βιογραφικό μπορείτε να δείτε πως εκτός από συνεργάτης της Δραγώνα ήταν και Διευθύντρια του γραφείου Αθηνών της Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Άννας Καραμάνου!!!
και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.) (http//http://www.kede.org/) (μην ξεχάσετε να μπείτε στην σελίδα...μια ματιά να ρίξετε θα καταλάβετε το γιατί...)
Επίσης είναι Μέλος της Ειρηνευτικής Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου
Mέλος της Επιτροπής για την καμπάνια "ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ"
και διάφορα άλλα...για την ακρίβεια...και πολλά άλλα....που μας κάνουν να νιώθουμε "σίγουροι" ....πως τουλάχιστον η Στερεά Ελλάδα μπορεί και να την γλυτώσει...

οι φωτογραφίες προέρχονται απο εδώ

με τις υγείες μας

Αναδημοσίευση απο http://www.greekalert.com/

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Η "Διαφορετική Ματιά" πάντα δίπλα στο συναγωνιστικό taxalia
Πριν λίγο πήραμε, ως taxalia, ένα ακόμη απειλητικό εξώδικο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Σκοπίων.

Η ιστορία έχει ως εξής:
Ένας Σκοπιανός δημοσιογράφος - καθηγητής ονόματι Milan Adzievski, έγραψε στο πρακοτρείο ειδήσεων MINA, ότι ο τ.Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, είναι ένας βάρβαρος Τούρκος, επειδή ένας Τούρκος στρατιώτης βίασε τη γιαγιά του, όπως συνήθως έκαναν οι Τούρκοι στις γιαγιάδες μας !

Επίσης αναρωτιόταν, πόσο χοντρός είναι ο Καραμανλής, πόσο Τούρκος είναι ο Καρατζαφέρης και άλλα πολλά φαιδρά.

Τους περιποιηθήκαμε καταλλήλως με αυτό:
και αποκαλύψαμε τα στοιχεία του παπαροκαθηγητή, με αυτό Милан Аџиевски, you are malakas (e very greek word)!

Αυτά, με τα οποία υπερασπιστήκαμε το θεσμό του Έλληνα Πρωθυπουργού και έναν αρχηγό κόμματος, ενόχλησαν τον κ.Αντζιέφσκι, ο οποίος κατέφυγε στην ΑΠΠΔ της χώρας του, η οποία μας καλεί να διαγράψουμε πλήρως τις σχετικές αναρτήσεις, (αλλιώς προφανώς θα μας τραβάνε στα διεθνή δικαστήρια, θα ζητήσουν πιθανότατα τη διαγραφή μας από τη google κ.λ.π.)
Και σας ρωτώ Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Καρατζαφέρη:
Θα μας διαθέσετε κανέναν σοβαρό δικηγόρο ή θα τρέχουμε μόνοι μας και θα βάζουμε από την τσέπη μας τα φράγκα;
Περιμένουμε την έμπρακτη βοήθεια σας. Αν δεν έρθει, θα τα διαγράψουμε αύριο. Δεν θα βάζουμε εμείς το κεφάλι μας στον ντορβά, για να υπερασπιζόμαστε εσάς. Αρκετές απειλές παίρνουμε κάθε μέρα από τους γείτονές μας "Μακεδόνες".

Και είμαι βέβαιος ότι αν ζητήσουμε τη βοήθειά σας, θα μας γυρίσετε την πλάτη.

Αναμένουμε τις συμβουλές και τις οδηγίες σας λοιπόν. Tι να τους απαντήσουμε; Για να δούμε, ποιοί θα ανταποκριθείτε !

Αναδημοσίευση από Σκεφτόμαστε Ελληνικά

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Οι τρομοκράτες απειλούν ευθέως πανεπιστημιακούς


Η ποινική δίωξη των πρυτανικών αρχών του Πολυτεχνείου, πάντως, προκαλεί αναταραχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς υπάρχουν και καθηγητές που θεωρούν ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας δεν πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο του Πολυτεχνείου.

Βασικό επιχείρημα όσων ασκούν κριτική είναι μέσα από τα σχόλια, αλλά και τις προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί στο Indymedia έχουν στοχοποιηθεί και άνθρωποι.

Στην τελευταία, μάλιστα, προκήρυξη των "Πυρήνων της Φωτιάς" -που συνηθίζουν να αποστέλλουν τις προκηρύξεις στο επίμαχο site- η οργάνωση απειλεί ευθέως τους πανεπιστημικούς που τόλμησαν να ζητήσουν τη διοργάνωση συλλαλητηρίου κατά της τρομοκρατίας.

Μεταξύ των υποστηρικτών της άποψης για αναστολή της λειτουργίας του Indymedia μέσα από το ΕΜΠ είναι οπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ιωακείμ Γρυσπολλάκης, ο οποίος σημειώνει ότι δεν τίθεται θέμα ελεύθερης έκφρασης, αφού -όπως λέει- ησυγκεκριμένη ιστοσελίδα "χρησιμοποιείται για να αποστομώνει ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν".

"Εκεί μέσα οργανώνονται με τα μηνύματα που στέλνονται και ανταλλάσσονται, πολλές φορές και μέσω συνθημάτων, επιθέσεις με μολότοφκ.ά." τόνισε ο κ. Γρυσπολλάκης, ενώ ερωτηθείς πώς εξηγεί την αντίθετη στάση άλλων πρυτάνεων, την απέδωσε σε φόβο.

Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο πρύτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε εκδήλωση για το ακαδημαϊκό άσυλο,παραδέχθηκε ότι οι διοικητικές αρχές των πανεπιστημίων φοβούνται να πάρουν δραστικά μέτρα για την προστασία του ασύλου.

Πηγή http://stop-indymedia.blogspot.com/2009/11/blog-post_5325.htmlΤετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Ο Τρεμόπουλος σε νέες περιπέτειες, αναγνωρίζει τουρκοκυπριακό κράτος


Διαβάστε τα νέα κατορθώματα του Τρεμόπουλου στον "ανένδοτο" αγώνα, που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο κατά της Ελλάδας.......

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΙΛΚΕΡ ΜΠΑΣΜΠΟΥΓ

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009

Προς τον Στρατηγό Ιλκέρ Μπασμπούγ, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων,

Κύριε Αρχηγέ,

Σε επιστολή που μου έστειλε ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος και πολιτικός κύριος Μουράτ Κανατλί, μου εξιστορεί τα γεγονότα σχετικά με τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την τουρκοκυπριακή αστυνομία, μετά από διαδήλωση στις 28.10.2009 μπροστά στην Τουρκική Πρεσβεία στη Λευκωσία.

Ο κ. Κανατλί ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές οι οποίοι πιστεύουν ότι το πρόσφατο πακέτο οικονομικών μέτρων που αποφάσισε η τουρκοκυπριακή κυβέρνηση, επεβλήθη από την Άγκυρα και γι’ αυτό αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν στην Τουρκική Πρεσβεία.

Συνάγεται, λοιπόν, ότι η εις βάρος του δίωξη μπορεί να εκληφθεί ως εκδικητική ενέργεια, καθώς οιτουρκοκυπριακές αστυνομικές αρχές είναι υπόλογες στον αρχιστράτηγο του τουρκοκυπριακού στρατού, τον οποίο διορίζετε εσείς.

Κύριε Αρχηγέ,

Θεωρώ ότι οι ανησυχίες τις οποίες εκφράζει ο κ. Κανατλί είναι εύλογες. Ενδιαφέρουν όχι μόνο τον ίδιο και τους υποστηρικτές του, αλλά και όλους τους ευρωπαίους πολίτες που θεωρούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες των ευρωπαϊκών αξιών.

Κύριε Αρχηγέ,

Έχω παραδοσιακά ταχθεί κατά της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Κι ένας από τους λόγους είναι επειδή πιστεύω ότι στις αρχές του 21ου αιώνα δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο συμπεριφορών, όπως αυτή που καταγγέλλει ο τουρκοκύπριος πολιτικός και δημοσιογράφος, τον οποίο γνώρισα και προσωπικά κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου στην Κύπρο.

Θα το εκτιμούσα εάν δίνατε τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τις καταγγελίες και αν η εξέλιξη της υπόθεσης διέψευδε τις ανησυχίες μας.

Με τιμή

Μιχάλης Τρεμόπουλος / Ευρωβουλευτής

από το Greek National Pride

ΣΧΟΛΙΟ
Οπως βλέπετε πέρα από το θέμα του κειμένου το οποίο είναι καθαρά ενδοτουρκικό (και δεν μας ενδιαφέρει) τι βλέπουμε;

Ο κύριος Τρεμόπουλος "Ελληνας" Ευρωβουλευτής ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Τουρκοκυπριακή αστυνομία, Τουρκοκυπριακό στρατό, Τουρκοκυπριακή κυβέρνηση και κατ' επέκταση Τουρκοκυπριακό Κράτος!!!!!!!!!

Δηλαδή την στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά η Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει Τουρκοκυπριακή κρατική οντότητα παρά μονο κοινότητα, ο Τρεμόπουλος ακολουθώντας τον δικό του προδοτικό δρόμο, τους έχει όλους γραμμένους. Οχι μονο την Ελλάδα (αυτό το ξέραμε άλλωστε) αλλά και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.......ακόμα και τον ΟΗΕ!!!

Φυσικά προχωρώντας ακόμα παραπέρα και γλύφοντας (ως σκουλήκι) τον Τούρκο, του τονίζει την υποστήριξή του στην πάγια τουρκική επίσημη θέση, κατά της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων!!!!!!!!

Παράλληλα μάθαμε με τι ασχολούνταν ο Τρεμόπουλος την 28η Οκτωβρίου όταν όλοι οι Ελληνες ασχολούνταν με τα της Εθνικής μας επετείου.......

Συγχαρητήρια σε όσους τον ψήφισαν για το Ευρωκοινοβούλιο.........
Ελπίζω να τα βλέπουν αυτά οι αδερφοί μας Κύπριοι και να τον υποδεχθούν καταλλήλως αν και όταν ποτέ τολμήσει να πατήσει το πόδι του στα Αγια χώματα της μαρτυρικής Κύπρου μας.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕ.Ο.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Αυτο το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 η ΝΕ.Ο.Σ. σας προσκαλεί στο Αμφιθέατρο του ΛΑΟΣ στα κεντρικά γραφεία Καλιρρόης 52 στο ΦΙΞ για την ιδεολογικοπολιτική ημερίδα
με θέμα τη ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους μέσα σε αυτή τη λαίλαπα
της παγκοσμιοποίησης.

Κεντρικός ομιλητής ο Βουλευτής Α' Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ κ. Αθανάσιος Πλεύρης.

Πληροφορίες 210-7522700

Είσοδος Ελεύθερη για όλους.


Πηγή ΝΕ.Ο.Σ.


Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΝΑ εκλέξουν τον Καρατζαφέρη.... προτείνει ο Ανδριανόπουλος


Αυτό προτρέπει μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, σε μια από τις παρεμβάσεις του για την κατάντια της Νέας Δημοκρατίας και των υποψηφίων Προέδρων της.Άγνοια κινδύνου στη Ν.Δ.


Η ΝΔ λοιπόν πρόκειται να εκλέξει καινούργιο αρχηγό. Δεν είναι κάτι νέο αυτό για μια παράταξη που μόνιμα ψάχνει για τις εύκολες λύσεις. Οποτε βυθίζεται στις κάλπες οπαδοί και στελέχη αναζητούν την διάσωση στο πρόσωπο του καινούργιου ηγέτη. Δίχως αξιολόγηση σε βάθος και χωρίς κουβέντα, και πολιτική ζύμωση. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντοτε ζημιογόνο. Διότι πολιτική δίχως συζήτηση, ανάλυση και κονταροχτύπημα δεν είναι πολιτική. Είναι χειρισμοί εξασφάλισης βολέματος και πρόσκαιρης αισιοδοξίας. Η τραγική κατάληξη της κυβέρνησης Καραμανλή έδειξε ακριβώς αυτό. Παρά τις κραυγές κάποιων για νεοφιλελεύθερες και κεντρώες δήθεν πολιτικές η παράταξη κύλισε στον βόρβορο της πολιτικής απαξίωσης γιατί δεν είχε ακριβώς προσανατολισμό.

Στηρίγματά της υπήρξαν δύο απόλυτα νεφελώματα. Ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός και ο μεσαίος χώρος. Ο πρώτος, με την ερμηνεία που του δίνουν τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Ηταν ένα εφεύρημα του Κ. Καραμανλή για να διευκολύνεται να εφαρμόζει όποια πολιτική του άρεσε δίχως να κατηγορείται για ιδεολογικό επαρχιωτισμό και έλλειψη ταυτότητας. Δίχως τον Κ. Καραμανλή ο ρ.φ. κατέληξε γράμμα κενό. Και η επίκλησή από ορισμένους επιγόνους του φάνταζε με ανέκδοτο. Μιλούσαν για κάτι που δεν υπήρχε και που ούτε κι αυτοί καταλάβαιναν. Ηταν σαν να προσπαθούσαν να φτιάξουν ψαρόσουπα δίχως …ψάρια!!

Οσον αφορά τον μεσαίο χώρο η σύγχυση υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη. Στην λεγόμενη κεντροδεξιά στην Ελλάδα επιμένουν να αγνοούν μια δραματική πραγματικότητα. Οι μετεμφυλιακές ενοχές που ενστάλαξαν επάνω της οι ρεβανσιστικές δυνάμεις της Αριστεράς για τις άδικες εν πολλοίς διώξεις της εποχής εκείνης την έχουν εξορίσει σε ιδεολογική έρημο. Και στελέχη και οπαδοί της συχνά φέρονται σαν να ντρέπονται που δεν είναι αριστεροί. Η καταξίωση των απόψεων της αριστεράς είναι σχεδόν καθολική. Ουδείς τολμά να αμφισβητήσει την ορθότητα των ιδεών της. Σαν αποτέλεσμα οι αντίπαλοί της επικεντρώνονται στην πράξη. Αισθάνονται πως μοναχά εκεί μπορούν να διεκδικήσουν κάποια ανωτερότητα. Όταν λοιπόν η κεντροδεξιά αποδειχθεί κακός διαχειριστής, η κατάρρευση είναι ολοσχερής. Ετσι έγινε το 1993, έτσι έγινε και τώρα.

Τότε, κορυφαία στελέχη του χώρου αμφισβητούσαν κρίσιμες επιλογές της τότε κυβέρνησης. Με επιχειρηματολογία μάλιστα της απέναντι πλευράς. Σε συμμαχία με μηχανισμούς του εργολαβικού/εκδοτικού παρασκηνίου βάφτισαν - εκείνοι πρώτοι, και πριν από την αριστερά – τις φιλελεύθερες επιλογές ασύδοτες και δίχως δήθεν κοινωνική ευαισθησία. Τώρα βρέθηκαν στην παγίδα που από τότε είχαν οι ίδιοι στήσει. Δίχως ιδεολογικό έρμα και με τον τρόμο της αριστερής αποδοκιμασίας έμειναν δίχως ραχοκοκαλιά και πολιτικούς στόχους. Ονόμασαν «μεσαίο χώρο» ότι αγκάλιαζε τις πολιτικές ευαισθησίες της αριστεράς (μέχρι και σε τελετές στα Μακρονήσια βρέθηκαν εξαίροντας τον συμβολικό ρόλο του Χ. Φλωράκη!!) και ..ξέχασαν να κυβερνήσουν. Σαν κάκιστοι κι’ ερασιτέχνες διαχειριστές που αποδείχθηκε πως ήσαν, σύντομα έχασαν και το υποτιθέμενο συγκριτικό πλεονέκτημα που διέθεταν στον τομέα της πρακτικής πολιτικής. Μην τολμώντας να πάρουν αποφάσεις, το μόνο που έμενε ήταν η άλωση του κράτους. Και η κατεξευτελιστική συντριβή.

Τώρα ο αγώνας είναι ανηφορικός. Και εξαιρετικά δύσκολος. Η παρουσία του ΛΑΟΣ και οι ευφυείς χειρισμοί του αρχηγού του, από την μία πλευρά, και οι θεαματικές πρώτες κινήσεις του κ. Παπανδρέου από την άλλη κινδυνεύουν να αποψιλώσουν την ΝΔ από κοινωνικά στηρίγματα και πολιτικές αναφορές. Οι οπαδοί της λεγόμενης λαικής δεξιάς, μιάς εκλαικευμένης δηλ. παλαιοσυντηρητικής τιποτολογίας με προμετωπίδα την οσφυοκαμψία στην πολιτική ανωτερότητα της αριστερής ιδεολογίας, θα την σπρώχνουν αναγκαστικά προς την πλευρά του κ. Καρατζαφέρη. Ενώ το νέο Πασόκ, από την άλλη, (μη έχοντας σοβαρό πρόβλημα στα αριστερά του) θα κάνει κτήμα του την μία μετά την άλλη τις μεταρρυθμιστικές, φιλελεύθερες και μοντέρνες επιλογές της εποχής. Η αντιμετώπιση της κρατικής αυθαιρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διαφάνειας (από τις πρώτες εξαγγελίες του κ. Παπανδρέου) λ.χ αποτελούν τον βασικό μοχλό πολιτικής του Βρετανικού συντηρητικού κόμματος και της έγκυρης δεξαμενής σκέψης Demos του Λονδίνου!!

Ο ένας λοιπόν θα σπρώχνει από τα δεξιά και ο άλλος θα πιέζει εκσυγχρονιστικά και συντηρητικότερα από το κέντρο. Προς τα πού θα κινηθεί η ΝΔ; Και με τι είδους πολιτικό οπλοστάσιο; Είναι φανερό πως οι διακπληκτιζόμενοι στις τηλεοράσεις βουλευτές και στελέχη της έχουν πλήρη άγνοια κινδύνου. Γι αυτό κι’ ακούγονται και απίστευτες υποψηφιότητες για την αρχηγεία. Οι επιλογές του πολιτικού τους προσανατολισμού είναι το πρώτο πρόβλημα. Η επιλογή της ηγεσίας έρχεται μετά.


Σημ 1

ΝΑ ...ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ!!

Είναι ντροπιαστικά αυτά που συμβαίνουν στην ΝΔ. Βουλευτές βγαίνουν στα κανάλια και τσακώνονται σαν γυναικούλες συνοικιακού κομμωτηρίου. Eνώ σαν υποψήφιος αρχηγός δήλωσε και ο ...Ψωμιάδης. Η παράταξη του Κων Καραμανλή δύσκολα θα μπορούσε να φαντασθεί κάποιος πως θα έφτανε ποτέ στο σημείο αυτό. Αλλά και κάποιες από τις υπόλοιπες υποψηφιότητες δεν έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα. Οταν επιδιώκεις να γίνεις αρχηγός κόμματος θα πρέπει να έχεις αποδειγμενα ηγετικές ικανότητες. Οταν έχεις ήδη υπάρξει αρχηγός κόμματος με κατάληξη τον τελικό καταποντισμό και την διάλυσή του, πως άραγε φιλοδοξείς να βγάλεις τώρα την ΝΔ από τα αδιέξοδά της; Στην περίπτωση αυτή καλύτερη επιλογή θα ήταν ο ...Καρατζαφέρης!! Τουλάχιστον αυτός σαν αρχηγός κόμματος είχε επιτυχία. Εξ άλλου οι δύο πρώην "αρχηγοί" ανήκουν μάλλον στην γενιά του Μιλτ. Εβερτ. Αυτόν θα έπρεπε να επιχειρήσουν να διαδεχθούν. Τους πρόλαβε όμως ο Καραμανλής. Επιστροφή σ' αυτούς σημαίνει μάλλον πολιτική και χρονική παλινδρόμηση. Kαλό για την παράταξη αλλά και για τον τόπο θα είναι να αρχίσουν να σοβαρεύονται.

Σημ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Είναι αστεία τα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν κάποιοι να ανακαλύψουν υπεύθυνους της εκλογικής συντριβής της ΝΔ. Η άποψη πως υπεύθυνοι υπήρξαν οι άνθρωποι που εισηγήθηκσν πρόωρες εκλογές είναι εξωφρενική. Περαν του ότι η εισήγηση δεν ήταν λαθεμένη, λχ. ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε σύντομα διαλυθεί προσθέτοντας άλλο ένα 4% περίπου στην δύναμη του Πασόκ, ο Πρωθυπουργός δεν ήταν μειωμένου καταλογισμού βρέφος μη δυνάμενο να αποφασίσει για τις κινήσεις του! Ο ίδιος μόνος του φαντάζομαι αξιολογούσε την εκάστοτε κατάσταση και έπαιρνε τις παοφάσεις. Ο κ. Σουφλιάς η ο κ. Λούλης δεν έπαιρναν τις τελικές αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός τις έπαιρνε. Και είναι τουλάχιστομν κωμικό το επιχείρημα κάποιων πως η ΝΔ είχε χάσει το ιδεολογικό της στίγμα. Πότε ακριβώς το είχε, για να το χάσει τελευταία; Ποιό ήταν ακριβώς το ιδεολογικό προφίλ του κ. Καραμανλή, με βάση το οποίο και τον εξέλεξαν το 1997 αρχηγό της ΝΔ.


Χλευασμός της 28ης Οκτωβρίου απο τον Μουζουράκη και την παρέα τουκαλά τον είχα κόψει για απλυτόφατσα... Για ποιόν μιλάω?? Για τον Μουζουράκη, ένα νεόκοπο τυπάκο που το παίζει και πολύ μάγκας και πολύ ανεξαρτοανάρχας να πούμε.... όλα αυτά στο γυαλί όμως και με την ασφάλεια της τηλεόρασης..

Αυτό το καθίκι, αυτός ο αλήτης, αυτό το υποκείμενο θα πεί για την σημαία???

Θα μιλήσει για την 28η Οκτωβρίου ο κάθε τυχάρπαστος που το μόνο που ξέρει είναι να παίζει την μουσικούλα του, να τσεπώνει τα λεφτάκια που όλα εμείς τα χαιβάνια του δίνουμε απο τις τηλεθεάσεις και να το παίζει και θωλοκουλτουριάρης.

Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους όπως θα έλεγε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης!!!!

Αλλά για αυτά τα καθίκια δεν αξίζει ούτε η φωτιά μας. Το μόνο που μπορούν να κάνουν ειναι να σηκωθούν να φύγουν απο αυτή τη "φασιστική - εθνικιστική - νεοναζιστική - ξενοφοβική " κλπ κλπ κλπ Χώρα.

Να πάτε κύριοι σε χώρες πιο Δημοκρατικές και φιλελεύθερες όπως η Ιταλία ή η πολυπολιτισμική Ολλανδία.

Εκεί να πάτε κύριοι, άμα δε μας γουστάρερε να φύγετε. Όχι να κάθεστε να τα τσεπώνεται απο όλους εμάς και να κάνετε και υψηλή κριτική στα ιερά και τα όσια της Φυλής και της Πατρίδας μας.

Αλλά ξέχασα το να είσαι άπλυτος είναι μόδα και in ενώ να είσαι πατριώτης και με μνήμη είναι πολύ banal....

Αρε βρεγμένη σανίδα που θέλετε....

Όλα αυτά φυσικά με υπο την προστασία του γνωστού μεγαλοδημοσιογράφου, του προοδευτικού κ. Σ. Θεοδωράκη...

ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΑΛΗΤΕΣ!!!!!

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Συνελήφθη ο Στοΐδης, διαχειριστής του "Bulgarmak"


Ο γνωστός ανθέλληνας και βουλγαρόριζος Στοίδης, ιδρυτής και διαχειριστής του εμετικού boulgarmak.org βρισκεται εδώ και λίγη ώρα στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο σπίτι του στην οδό Σαρανταπόρου πίσω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Έδεσσας, βρέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων και ένα τουκάρεφ, αρχαία αντικείμενα και τρείς ανθρώπινες νεκροκεφαλές... Nα σημειώσουμε ότι πριν από χρόνια είχε κάνει και αίτηση να αλλαχτεί το επίθετο του σε Στογιάνωφ.

Αυτή την στιγμή βρίσκεται στην Ασφάλεια της Έδεσσας όπου οδηγήθηκε μετά την σύλληψη του που έγινε στην οικεία του. Την εντολή έδωσε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η Αστυνομία επιχείρησε με αποτέλεσμα να βρεθούν όπλα, αρχαία, σφαίρες και ανθρώπινες νεκροκεφαλές. Πληροφορίες του "Στόχου" λένε πως ο Στοϊδης που θα περάσει αυριο το πρωϊ από Εισαγγελέα ίσως εκτός των άλλων κατηγορηθεί και για ασέλγεια σε ανήλικο, αλλά αυτό είναι κάτι που εαν προκύψει θα προκύψει από την προανάκριση. Δημόσιος Υπάλληλος βέβαια ήταν ο κύριος, Μηχανολόγος στην ΔΕΗ, κι ο "Στόχος" έχει πολύ καλή "γνωριμία" μαζί του εδώ και δεκαετίες΄αφού η ανθελληνική δράση του είχε ξεκινήσει προ διαδικτύου. Ο Στοίδης ανήκει στην ίδια ομάδα δράσης με τον Παπατσαρκνιά. Αν και όλοι αυτοί τα σπάνε συχνά μεταξύ τους στην μοιρασιά...

  Η προανάκριση τελείωσε και αύριο το πρωί ο Στοΐδης πάει στον Εισαγγελέα μέσω Σκύδρας όπου θα περάσει το βράδυ στα κρατητήρια του εκεί Αστυνομικού τμήματος. Δεν φοβούνται τίποτα και τον πάνε αλλού, απλά στην Έδεσσα τα κρατητήρια βρίσκονται υπο ανακαίνιση. Στην φωτογραφία (ΝΑΙ... ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΪΔΗΣ) ο συνταξιούχος του Δημοσίου και γνωστός ανθέλληνας είναι ξεκαθαρος. ΣΚΟΤΩΝΕΙ ένα κυκλαδίτικο αρχαίο γλυπτό με ένα από τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Για να ξέρετε όμως τι δουλειές έκανε ο Στοϊδης πριν ανακαλυφθεί το διαδίκτυο να αποκαλύψουμε τα εξής.

Πριν πολύ πολύ καιρό είχε κατασκευάσει μια πέτρινη βουλγαρική επιγραφή την οποία και έθαψε σε σημείο του υψώματος 606 πάνω από την Έδεσσα. Μετά από μερικά χρόνια ξέθαψε την πλάκα για να "αποδείξει" την βουλγαρική παρουσία στην περιοχή αλλά μόνο ξύλο δεν έφαγε αφού οι ειδικοί αποκάλυψαν αμέσως την κομπίνα... Τέτοιος άνθρωπος είναι ο Στοΐδης και οι ιστορίες που έχουμε να σας πούμε για αυτόν τον ανεκδιήγητο τύπο είναι ατέλειωτες! ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΝΘΩΠΙΝΕΣ ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΤΙ ΝΑ ΤIΣ ΗΘΕΛΕ ΑΡΑΓΕ;

  


Πηγή ΠΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

  


Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ξεκίνησε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ


Όπως είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σημερινός πρωθυπουργός, Γιωργάκης Παπανδρέου, η κυβέρνηση του ξεκίνησε τις συνεργασίες με αποκόμματακαι συνιστώσες. Την αρχή έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ξεκίνησε φουριόζος προκειμένου να μας αποδείξει ότι θα τα καταφέρει με την δημόσια τάξη

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (!) όπου συζητήθηκαν θέματα όπως η αστυνομική αυθαιρεσία, η κατάσταση των λαθρομεταναστών (ευγενιστί προσφύγων) καθώς και για την απειλητική διάθεση των κατοίκων στους ανήμπορους μετανάστες.

Ο κύριος Χρυσοχοϊδης υποσχέθηκε ότι θα φιμώσει κάθε αντίθετη άποψη αυτών των ψυχικά άρρωστων κατοίκων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γι' αυτό το λόγο υποσχέθηκε ότι θα γίνει διαγωνισμός για πρόσληψη κοινωνιολόγων και μεταναστών με ρόλο υποστηρικτικής ομάδας. Οι κοινωνιολόγοι θα βγάζουν πιστοποιητικά ξενοφοβικής συμπεριφοράς και οι μετανάστες θα είναι οι μπάτσοι των αστυνομικών (θα ρίχνουν και καμιά ψιλή άμα λάχει)..

Περιμένουμε τις γκιλοτίνες που θα στηθούν στην πλατεία για τους αντιφρονούντες...
Welcome to Jeffry's HELL!


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ; Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Οι εκλογές πέρασαν, το πανηγύρι των πολύχρωμων σημαιών σχόλασε και αν και είναι νωρίς ακόμα, ας δούμε τον απολογισμό όλων αυτών των εξελίξεων.

Νικητής σαφής υπήρξε. Το ΠΑΣΟΚ με ένα ποσοστό κοντά στο 44% και με μια διαφορά πάνω από 10%, σαφέστατα μπορεί να πανηγυρίζει. Από την άλλη μεριά, η ΝΔ, καταγράφοντας ένα ιστορικά χαμηλό 33,5%, υπέστη βαρύτατη συντριβή. Ίσως εκπλαγήκαμε από την έκταση, αλλά το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο.

Οι δυνάμεις της αριστεράς υπέστησαν καθίζηση, τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστά. Καταγράφουν, ωστόσο, τα υψηλότερα συνολικά ποσοστά στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, αν και κόμμα με επικίνδυνες θέσεις, κατέγραψε σημαντική αύξηση, αποδεικνύοντας ότι τα ζητήματα οικολογίας ενδιαφέρουν την κοινωνία μας και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε.

Όσο για τον εθνικό χώρο, η άνοδος στο 5,6% είναι σημαντική και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά και τον πραγματικό αριθμό ψήφων, αποδεικνύει την δυναμική του χώρου, αλλά και την τεράστια ευθύνη όσων τον διαχειρίζονται.

Μερικές ακόμα σκέψεις όσον αφορά τις εκλογές. Για πρώτη φορά στην λεγόμενη μεταπολίτευση, κόμμα που παρέμεινε επί δύο συνεχείς θητείες στην αντιπολίτευση(εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ), κερδίζει την εξουσία με ποσοστό μικρότερο του 44%. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε το 1974, ούτε το '81, ούτε το '89-'90, ούτε το '93, ούτε το 2004. Άρα μιλάμε, κατ' αρχάς, για πρωθυπουργό που δεν ξεκινά την θητεία του με "λαϊκή ορμή". Είναι η μεγάλη συντριβή της απερχόμενης κυβερνήσεως που δίνει την αίσθηση της μεγάλης νίκης. Όσο για αριθμό ψήφων; Μόνο 200.000 περισσότεροι από όσους πήρε το ΠΑΣΟΚ το 2007 και λιγότεροι από το 2004 που είχαν γνωρίσει την συντριβή. Τους ψήφισαν μόνο οι δικοί τους και τους ευνοήσε η αυξημένη αποχή. Όσο για ανοχή. Μηδενική ανοχή για τον George, αλλά και ελάχιστη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας.

Όσο για τον ΛΑΟΣ, υπήρξε αύξηση των πραγματικών ψήφων ακόμα σε σχέση και με τις ευρωεκλογές, διαψεύδοντας αυτούς που προέβλεπαν επαναπατρισμό στο μαντρί.

Όμως δεν μένουμε εκεί. Υπάρχουν πολλά αρνητικά. Το γεγονός ότι η κεντροαριστερά επανήλθε δριμύτερη, μόνο ως θετική εξέλιξη δεν πρέπει να θεωρείται. Το γεγονός ότι η αριστερά υπάρχει ακόμη και ότι ενεφανίσθη ενισχυμένη μια καινούργια ανθελληνική δύναμη, οι Οικολόγοι Πράσινοι, είναι αρνητικό. Το γεγονός ότι σε περιοχές που κινδυνεύουν από ξένη επιβουλή, ο δικομματισμός ενισχύθηκε είναι πολύ αρνητικό.

Η επόμενη ημέρα θέτει τον εθνικό χώρο προ των ευθυνών του. Μπορεί τα "δίδυμα" της εξουσίας να έπεσαν από το 80% του 2007 στο 77,5% το 2009, όμως ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους στηρίζει ή επιλέγει την αποχή ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Η ρητορική μας περί "εθνικών θεμάτων" ακούγεται, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις. Το θέμα της μετανάστευσης δεν ακούστηκε και ως φαίνεται δεν επηρέασε.

Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι μια ανασύνταξη δυνάμεων και μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Τόσα χρόνια βολευτήκαμε με μια "κεντροδεξιά" κυβέρνηση, που μπορούσαμε να την φέρουμε στα "νερά μας". Τώρα το κλίμα γίνεται περισσότερο εχθρικό. Η απόδοση ιθαγένειας, κατά παράβαση του νόμου του αίματος είναι πιο κοντά από ποτέ. Και αυτό θα αποτελέσει "αιτία πολέμου". Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς.

Σκόπος πλέον είναι να αναδείξουμε όλα τα μείζονα ζητήματα ως εθνικά. Να ξεκινήσουμε μια πορεία προς τον λαό, προσπαθώντας να επιβάλουμε όλα τα ζητήματα της ιδεολογικής μας ταυτότητας.

Εθνικά θέματα δεν είναι μόνο το σκοπιανό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Κύπρος, οι βλέψεις της Αλβανίας.

Εθνικό θέμα είναι η εισβολή των μεταναστών, που θα οδηγήσει εκτός από την φυλετική αλλοίωση και στην αλλαγή των εργασιακών ή ασφαλιστικών δεδομένων εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων και συνταξιούχων.

Εθνικό θέμα είναι το γεγονός ότι σε κάποια χρόνια θα έχουμε ξένους δημάρχους ή και νομάρχες και βουλευτές.

Εθνικό θέμα είναι ότι μας κυβερνούν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη οι μεγαλοκαρχαρίες των εκδοτικών, κατασκευαστικών και άλλου είδους επιχειρηματικών συμφερόντων.

Εθνικό θέμα είναι ότι δρουν ανεξέλεγκτα ακραίες οργανώσεις, τρομοκράτες που βρίσκουν άσυλο στα πανεπιστήμια, καταστρέφουν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, συνεργάζονται με εγκληματίες μετανάστες, γυρνώντας την Ελλάδα πίσω στην εποχή των κατσαπλιάδων και των λήσταρχων.

Εθνικό θέμα είναι ότι οδηγούν τις νέες γενιές και τις οικογενειές τους στα πανεπιστήμια και πάσης φύσεως σχολές, με αιματηρές οικονομικές θυσίες, με τελικό αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει "στρατούς" ανέργων πτυχιούχων επαιτούντων για ένα ρουσφέτι.

Εθνικό θέμα είναι η κάκιστη ποιότητα της εκπαιδεύσεως μας, που έχει γίνει συν τοις άλλοις αντεθνική. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει στρατιές γενιτσάρων που σταδιακά ελάχιστη σχέση θα έχουν με κάθετι ελληνικό.

Εθνικό θέμα είναι η άθλια προπαγάνδα των ΜΜΕ, που εκτός των άλλων κατευθύνουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές στον ωχαδελφισμό και την αδιαφορία.

Εθνικό θέμα γενικότερα είναι κάθε ζήτημα της καθημερινότητας, που μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική διάλυση.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η λογική της "πολυκατοικίας" που τόσα σχόλια-και αρνητικά-προκάλεσε, έδωσε ότι είχε να δώσει και έφτασε στα όρια της.

Εθνική αντιπολίτευση τώρα! Για να υπάρχει η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα.


Πηγή: ΝΕ.Ο.Σ ΦΟΡΟΥΜ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑ ΚΛΕΦΤΗΣ Η ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ»

Με αφορμή την ελληνική οικονομία και πρόσχημα τη διεθνής οικονομική κρίση οι έλληνες πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας. Τα τηλεοπτικά παράθυρα άνοιξαν, οι αριθμοί πήραν φωτιά μέσα από τις δημοσκοπήσεις και η μάχη των εντυπώσεων ξεκίνησε. Ο ξύλινος πολιτικός λόγος άνευ ουσίας και επιχειρημάτων προσπαθεί να κλέψει την παράσταση και να πείσει τους «θεατές» για το ευτυχισμένο τέλος, χωρίς όμως αποτέλεσμα καθώς το χάσμα μεταξύ τους είναι πλέον αγεφύρωτο αφού δεν συγκινεί κανέναν και ακόμα περισσότερο τους νέους.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ένα μεγάλο ποσοστό της νεολαίας απέχει συνειδητά από την πολιτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι νέοι δεν έχουν άποψη και όραμα για την πατρίδα τους. Τα καλύτερα πολιτικά σχόλια δεν είναι αυτά που ακούγονται από τα ΜΜΕ αλλά αυτά που λέγονται στους δρόμους και σε συζητήσεις νέων. Η αυθόρμητη τοποθέτηση ενός νέου ανθρώπου δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Η φράση «καλύτερα εθνικιστής παρά κλέφτης η απατεώνας» που ειπώθηκε από τον άγνωστο πρωταγωνιστή μας και καταγράφτηκε εντελώς τυχαία δείχνει την απέχθεια των νέων απέναντι στους πολιτικούς αλλά και την αγωνία τους για το αύριο.

Οι νέοι λένε όχι στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στην αναξιοκρατία, την εθνική παθητικότητα τη φοβία και ηττοπάθεια απέναντι στης προκλήσεις των γειτόνων μας.

Η πολιτική για τους νέους είναι ένα πεδίο ανθρώπινης δράσης που απαιτεί αυξημένες ικανότητες ως προς το ήθος, τη δυνατότητα αυτοκριτικής, την ευθύνη, την καλαισθησία, την ταπεινότητα, το αίσθημα του μέτρου και την ικανότητα διείσδυσης στην ψυχή του συνανθρώπου. Σήμερα ο πειρασμός της εξουσίας οδηγεί την πολιτική σε μια κρυπτική διαδικασία. Κρύβονται οι πολιτικοί, προφυλάσσονται, φοράνε μάσκα με αποτέλεσμα να αποξενώνονται από τους πολίτες και κυρίως από τους νέους οι οποίοι απαιτούν μια πολιτική διαφάνειας.

Η σημερινή νεολαία έχει ανάγκη από ιδανικά αξίες και πρότυπα ώστε να αγωνιστεί για το μέλλον της Ελλάδας που της ανήκει.

ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΞΕΡΕΙ! Η μόνη ανερχόμενη πολιτική δύναμη που προτάσσει το συμφέρον της χώρας πάνω απ’όλα και πολεμά το κατεστημένο είναι ο ΛΑ.Ο.Σ. Ο Πατριωτικός Παρεμβατισμός έρχεται να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό αφήνοντας στο περιθώριο τους διεφθαρμένους η όπως απλά τους ονομάζει η νεολαία «κλέφτες» και «απατεώνες»

Κρεμμύδα Αθηνά
Υποψήφια Βουλευτής Β’ Πειραιώς
Υπ. Βορειοηπειρωτικού τομέα ΝΕ.Ο.Σ.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Βουλευτικές Εκλογές 2009: Συνεργασία Οικολόγων Πρασινων με Ουράνιο Τόξο!!


Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές , στις 4 Οκτωβρίου 2009, οι Μακεδόνες ψηφίζουμε Οικολόγους Πράσινους γιατί αυτό το κόμμα, που είναι πολύ κοντά στο να μπει στη Βουλή, έχει στο πρόγραμμα του ξεκάθαρες θέσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων.Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, για τον οποίο οι εθνικά Μακεδόνες θα πρέπει να ψηφήσουμε τους Οικολόγους Πράσινους: ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι έχουν ως υποψήφιο βουλευτή στη λίστα τους για τον νομό Πέλλας, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, έναν εθνικά Μακεδόνα ακτιβιστή για την οικολογία, τα δικαιώματα των Μακεδόνων και μέλος για πολλά χρόνια του ΕΕΣ-Ουρανιο Τόξο (αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι το Ουράνιο Τόξο και οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν συμφωνήσει για κάποια εκλογική συνεργασία. Και γιατί να το κάνουν αυτό, άλλωστε, οι Ο.Π . αφού το κόμμα των εθνικά Μακεδόνων είναι σχεδόν ανύπαρκτο στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας και το μόνο που το απασχολεί σε κάθε εθνική εκλογική αναμέτρηση είναι πώς θα βοηθηθεί το Πασοκ (και ιδιαίτερα ο κύριος Λιάνης) να πάρει την μερίδα του λέοντος από τις ψήφους των Μακεδόνων στο νομό Φλώρινας;).Η πολιτική θέση των Οικολόγων Πράσινων δεν με ικανοποίει στο θέμα της διαμάχης της Ελλάδας για την ονομασία της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και θα προτιμούσα μια πιο θαρραλέα στάση τους: υπάρχει κράτος που ονομάζεται Μακεδονία γιατί υπάρχει Μακεδονικό έθνος και όχι το ανάποδο. Πριν υπάρξει μακεδονικό κράτος υπήρχαν Μακεδόνες σε όλη την γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Μακεδονία, πριν ακόμα αυτή μοιραστεί στα τέσσερα γειτονικά κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Αλβανία). Η θέση τους ότι κανείς δεν είναι πιο Μακεδόνας από όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας, δεν με πείθει: δεν υπάρχουν ΠΙΟ Μακεδόνες από άλλους, υπάρχουν όμως οι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, σκέτο. Όλοι οι άλλοι κάτοικοι της Μακεδονίας αυτοπροσδιορίζονται ΕΘΝΙΚΑ με άλλο όνομα (Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, Αρβανίτες, Ρομά η Αθίγγανοι, Τούρκοι, Βλάχοι, κτλ).Σε αυτές τις εκλογές πρέπει οι Μακεδόνες να δείξουμε την δύναμη μας, ψηφίζοντας τους Ο.Π. και ιδιαίτερα στο νομό Πέλλας ,τον υποψήφιο τους ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Ίσως, με αυτό τον τρόπο, και αλλά κόμματα, σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ο.Π. και βάλουν στις λίστες τους Μακεδόνες υποψηφίους, σε όλους τους Νομούς της Μακεδονίας, όπως γίνεται με τους Τούρκους στη Θράκη. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι Μακεδόνες δεν είχαν την πολιτική υποστήριξη από κανένα ελληνικό κόμμα, εάν εξαιρέσουμε το ΜΟΝΑΔΙΚΟ παράδειγμα της ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές) και κάποια μικρά αριστερά κόμματα.ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ, ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ!


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Χρυσόγελος για Μακεδονικό
Επειδή μας την αρνήθηκε στο περιβόητο debate μας έβαλε σε σκέψεις ο κ.Χρυσόγελος σχετικά και με τις δικές του απόψεις περι των Εθνικών θεμάτων και του Μακεδονικού.

   


Σας παρουσιάζουμε μια άποψη του κ.Χρυσόγελου που είχε γίνει πριν απο μερικούς μήνες.

   "Δηλώσεις Χρυσόγελου 11/2/2009............

  - Στο εξωτερικό εφημερίδες, χάρτες, εγκυκλοπαίδειες, τουριστικοί οδηγοί, αναφέρουν πια όλο και πιο συχνά τη γειτονική χώρα ως «Μακεδονία» και την ελληνική Μακεδονία όλο και συχνότερα ως σκέτη Βόρεια Ελλάδα.

  - Η ιστορική μνήμη των ξένων αφορά κυρίως την πολυεθνική Μακεδονία του 1900 και ελάχιστα την αρχαιότητα και το Μ. Αλέξανδρο (που θεωρείται επίκαιρος όσο και ο Μ. Ναπολέων).
Η μέχρι τώρα θέση των Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο απηχεί σε μεγάλο βαθμό την αρνητική διάθεση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης απέναντι στα ελληνικά επιχειρήματα. Δεν είναι εύκολο κατανοητός ο φόβος μιας ευρωπαϊκής χώρας, που ανήκει στις 29 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με οικονομικού παράγοντες που ελέγχουν πάνω από το 1/3 των δραστηριοτήτων της γειτονικής χώρας. Μπορεί να μετριαστεί μόνο με την εκλογή ευρωβουλευτή από τους Οικολόγους Πράσινους, που θα μπορεί να θέτει τις θεμιτές, όχι παράλογες, ελληνικές ευαισθησίες με όρους κατανοητούς από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

   
Στο πρόγραμμα των Οικολόγων Πράσινων αναφέρεται ότι καμιά εθνότητα (στην ευρύτερη γεωγραφική Μακεδονία) δεν είναι πιο Μακεδόνες από τις υπόλοιπες και ότι το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού αφορά και τις περιφέρειες (άρα και την ελληνική Μακεδονία). Δίπλα στα 2,5 εκατομμύρια Έλληνες Μακεδόνες μπορούν να υπάρχουν και συμπολίτες μας με διαφορετική εθνοτική συνείδηση και ταυτότητα. Γιατί θα πρέπει να το φοβόμαστε αν δεν συνδέεται με αλλαγές συνόρων ή απειλές; Δεν είναι λογικό να γίνουν αποδεκτοί με τον αυτοπροσδιορισμό που χρησιμοποιούν στη γλώσσα τους, ως Μακεντόντσι, που δε θίγει σε τίποτα τους Έλληνες Μακεδόνες; Ξέρουμε ήδη από τη γεωγραφία των προηγούμενων αιώνων (πχ τα επίσημα βιβλία του 1900) ότι υπήρχαν δίγλωσσοι πληθυσμοί στην περιοχή. Πρέπει να θεωρούμε πλέον τις διαφορετικές γλώσσες ως πλούτο πολιτισμικό και όχι ως απειλή, εξάλλου υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που υποστηρίζουν μια τέτοια προσέγγιση και θέτουν τέρμα σε εκμετάλλευση παρόμοιων θεμάτων για εθνικιστικούς λόγους. Κίνδυνος για τη χώρα μας δεν είναι η αναγνώρισή τους, αλλά η καχυποψία των ξένων και διεθνών οργανισμών για τη μέχρι τώρα άρνησή μας να κυρώσουμε και να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχουμε συνυπογράψει. Θα μπορούσαμε, εξάλλου, να προτείνουμε κοινά διαπολιτισμικά προγράμματα και την υιοθέτηση από το εκπαιδευτικό σύστημα των γειτονικών χωρών της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των γειτονικών μας χωρών θα ήθελε να μιλάει και ελληνικά, όσο αναπτύσσονται οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Όλες οι γλώσσες της περιοχής ομιλούνται από μικρό αριθμό πολιτών στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα ελληνικά για παράδειγμα ομιλούνται από το 3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον να υπερασπιζόμαστε ως χώρα τη διατήρηση όλου του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης και των Βαλκανίων."

  

Άρα μάλλον δεν είναι προσωπική άποψη του Τρεμόπουλου. Προφανώς είναι ΘΕΣΗ των οιΚΩΛΟγων Πρασινων. Προφανώς και αυτό το μόρφωμα που ονομάζεται κόμμα πρέπει να καταβαραθρωθεί σε αυτές τις εκλογές.

  

Μας φτάνει ένας άκρως προδοτικός τΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή... δε θα βάλουμε και την ακραία πρώην συνιστώσα μεσα...


Πηγη 


 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

ο εκπρόσωπος τύπου της ΔΗ.ΑΝΑ(Παπαθεμελή) ΥΠΕΡ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!!!!
Τελευταία ο κύριος Παπαθεμελής έχει βαλθεί να μας τρελάνει.

Πρίν περίπου ένα μήνα ήταν υπέρ της αποφυλακίσεως του γνωστού αναρχικού - ταραξία Ηλιόπουλου ενώ τωρα μ ετά απο έρευνα ανακαλύπτουμε οτι είχε σαν εκπρόσωπο τύπου τον κ.Μελετόπουλο ο οποίος σε αρθρο του νεοσυσταθέντος κόμματος του "Δημοκρατικοί" αποκαλύπτει οτι είναι υπέρ της διχοτόμησης της Κύπρου μας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:

   

                   "Το άλλο μείζον εθνικό θέμα, το Κυπριακό, πρέπει να επιλυθεί με πραγματικά βιώσιμο τρόπο. Εφ όσον οι Κύπριοι απέρριψαν εξ αρχής την δυναμική αντιμετώπιση της τουρκικής κατοχής στον Βορρά (μέσω διεθνοποίησης του ζητήματος, εθνικής αντίστασης κ. λπ), μένει να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διπλωματική λύση. Αυτό σημαίνει λύση χωρίς νομικούς γρίφους και συνταγματικά αδιέξοδες πρόνοιες, όπως ορισμένες του Σχεδίου Ανάν, αλλά ούτε και διαιώνιση της σημερινής εύφλεκτης διχοτόμησης. Μία πιθανή προς συζήτηση λύση, την οποία πάντως θα πρέπει να επιλέξουν ή απορρίψουν οι ίδιοι οι Κύπριοι με δημοψήφισμα, θα ήταν η αναγνώριση από ελληνικής πλευράς του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους με αντάλλαγμα την Αμμόχωστο, την Μόρφου και άλλα κατεχόμενα εδάφη. Κάτι τέτοιο θα έλυνε το πρόβλημα της απροθυμίας των Ελληνοκυπρίων να συνενωθούν με (και στην ουσία να χρηματοδοτήσουν) τον υπανάπτυκτο τουρκοκρατούμενο βορρά, να συμβιώσουν με χιλιάδες εποίκους από την Ανατολία και να υποστούν την επέκταση του τουρκικού επεκτατισμού και στον νότο. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να διευκολύνει την -κρίσιμης σημασίας- αναζήτηση διεξόδου στο σταθερά επανερχόμενο αδιέξοδο των εγγυήσεων. Επίσης, μία παρόμοια λύση θα απάλειφε μία μόνιμη εστία έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και θα διευκόλυνε πιθανώς την ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων γενικότερα." 

το ίδιο απόσπασμα μπορείτε να το διαβάσετε και εδώ 

   


Φυσικά θα πεί κάποιος οτι αυτές ειναι θέσεις ενός κόμματος που δημιουργήθηκε τώρα.

   


Δημιουργήθηκε τώρα αλλά ο κύριος που αναφέρει τα υπερ της διχοτομήσεως ήταν εκπρόσωπος τύπου του κ.Παπαθεμελή ώς τις εκλογές του 2007 τότε μάλιστα που έβγαιναν και χαρακτήριζαν όλους τους άλλους σαν απάτριδες, άθεους και άλλα τέτοια γραφικά.

Η απόδειξη του ότι όντως ήταν ο κ.Μελετόπουλος εκπρ.Τυπου του Παπαθεμελή μπορείτε να την βρείτε εδω και απο την προσωπική σελίδα του κ.Μελετόπουλου


Δε νομίζουμε λοιπόν οτι ο κ.Μελετόπουλος άλλαξε απόψεις σε περίπου δύο χρόνια. Λογικά ο κ.Παπαθεμελής ήξερε τις απόψεις του. Και το λέμε αυτό διότι τον τοποθέτησε ώς εκπρόσωπο Τύπου που είναι κοινό μυστικό οτι η συγκεκριμένη θέση είναι το alter ego του Προέδρου σε όλα τα κόμματα ή οργανώσεις, μη γελιόμαστε.

   

Καλό λοιπόν είναι να μας εξηγήσει κάποια πράγματα ο κ.Παπαθεμελής σχετικά και με τις δηλώσεις του πρ.εκπρ.Τυπου του αλλά δε ξεχνάμε και τις κατάπτυστες δηλώσεις για την αποφυλάκιση ενός τρομοκράτη σαν τον Ηλιόπουλο( μη γελιόμαστε πάλι, το Δεκεμβρη του 08 οι συγκεκριμένες παρακρατικές ομάδες έδρασαν καθαρά ως τρομοκράτες)

Περιμένουμε κ.Παπαθεμελή αν έχετε να μας πείτε κάτι. Αν δεν έχετε μπορείτε να κάνετε πολιτική αλλά σε χώρους που στηρίζουν αυτες τις απόψεις όπως είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α ή το ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

  


Όχι όμως στο χώρο που πρεσβεύει την Πατρίδα, το Εθνος, το Λαό.

  

Δε αυτό το χώρο είστε ανεπιθύμητος πλέον, σας το έχει δείξει και ο Λαός σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

  


Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Παπανδρέου καλωσόρισε τουρκικό κόμμα των Κατεχομένων στη σοσιαλιστική διεθνή!

10.9.09Φαίνεται απίστευτο και όμως είναι αληθινό!!!

Χρειάσθηκε να γίνει Έλληνας πρόεδρος για να πάρει η Σοσιαλιστική Διεθνής μια τέτοια θέση, όταν προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ έδωσε επανειλημμένα μάχες για να μη γίνει μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ούτε το ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ετσεβίτ, λόγω ακριβώς της τουρκικής εισβολής και της κατοχής στην Κύπρο.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, αγνοώντας τις έντονες αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις.............
του αδελφού κόμματος της Κύπρου ΕΔΕΚ, «αξιοποίησε» τη θέση του ως προέδρου για να περάσει ομόφωνα, εν απουσία της ΕΔΕΚ, απόφαση του Συμβουλίου υπέρ της εντάξεως του ρεπουμπλικανικού κόμματος του σημερινού κατοχικού τουρκοκυπρίου ηγέτη Ταλάτ στη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ταλάτ είναι αδελφό κόμμα του ομώνυμου κόμματος της Τουρκίας, του οποίου σημερινός πρόεδρος είναι ο Ντενίζ Μπαϊκάλ, διάδοχος του πρωθυπουργού του «Αττίλα», Ετσεβίτ. Με τον Μπαϊκάλ, σε μια άλλη έξαρση ελληνοτουρκικής «φιλίας», ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσφάτως στη Ρόδο συνδιοργάνωσε υπό την αιγίδα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς διάσκεψη για τη λαθρομετανάστευση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως βρήκε την ευκαιρία να διακηρύξει, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, όπου μαίνεται καθημερινά ο πόλεμος των δουλεμπόρων, πολιτική ανοικτών συνόρων για τη λαθρομετανάστευση!

Ακόμη όμως και η διακήρυξη αυτή ωχριά μπροστά στην αναγνώριση και προβολή του ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος της Κύπρου ως «σοσιαλιστή συντρόφου» στη Σοσιαλιστική Διεθνή! Αντί δηλαδή να καταγγέλλεται η τουρκική κατοχή και να ζητείται η αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, αντιμετωπίζονται τα κατεχόμενα περίπου ως η «επικράτεια», ως το «κράτος» των Τουρκοκυπρίων! Στη βάση αυτή, η Σοσιαλιστική Διεθνής προσφέρεται να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο «κοινοτήτων» και να καταστήσει μέλος της και «σοσιαλιστές συντρόφους» το κυβερνών κόμμα του ψευδοκράτους, με «πρόεδρο» τον Ταλάτ!

Το «Παρόν» είχε πληροφορηθεί από μήνες τα σχέδια του νέου προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για τον Ταλάτ και είχε γράψει γι’ αυτά σε προηγούμενες εκδόσεις. Ένα δείγμα της πολιτικής αυτής διεφάνη, επίσης, εδώ και αρκετούς μήνες στο περιοδικό η «Μεταρρύθμιση», που εκδίδεται, υπό την σκέπη του «νέου» ΠΑΣΟΚ, από εξέχοντα μέλη της «εκσυγχρονιστικής πρωτοπορίας» (Μπίστης, Σωμερίτης, Μπεγλίτης).

Στο εξώφυλλο της πρώτης εκδόσεως δημοσιεύθηκαν τότε οι φωτογραφίες έξι ηγετών της «Ευρωπαϊκής Αριστεράς»! Ο ένας από αυτούς ήταν ο Ταλάτ!

Η πράξη αυτή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως πλήττει ευθέως τη θέση της Κύπρου. Ενισχύει εκ των πραγμάτων τις προσπάθειες όλων εκείνων που θέλουν να επιβάλουν στην Κύπρο το «απευθείας εμπόριο». Την ντε φάκτο δηλαδή αναγνώριση του ψευδοκράτους, ως «αντάλλαγμα» για την εφαρμογή από την Άγκυρα του Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Συνδέσεως. Η πράξη αυτή τραβάει κυριολεκτικά το χαλί κάτω από τα πόδια της Κύπρου.
Αυτή είναι λοιπόν η αξιοποίηση από τον Γιώργο Παπανδρέου της θέσεώς του ως πρόεδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για να βοηθήσει τα εθνικά μας θέματα;

Παραθέτουμε στη συνέχεια την ανακοίνωση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Το Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, που συνήλθε στο Σαντιάγο της Χιλής από 5-7 Νοεμβρίου 2006 υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου, αποφάσισε ομόφωνα «να προωθήσει το αίτημα από την Κύπρο που κατέθεσε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα εδώ και καιρό για να γίνει δόκιμο μέλος». Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «έχουμε ήδη ένα μέλος από την Κύπρου που ανήκει στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Επιθυμούμε να προωθήσουμε την ειρήνη στο νησί και την επίλυση του Κυπριακού. Γι’ αυτό θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα μας και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα με στόχο να ενισχύσουμε τη δυνατότητα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς να παίξει ρόλο για σταθερότητα και ειρήνη στην Κύπρο. Το Συμβούλιο συστήνει την απόκτηση της ιδιότητας του δόκιμου μέλους που θα επικυρωθεί τελικά σε ένα χρόνο στο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς».

ΠΗΓΗ

Εκτός ψηφοδελτίων ο Σημίτης

Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι συζητήσεις μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη, με αποτέλεσμα ο πρώην πρωθυπουργός να μείνει τελικά εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ μετά από 24 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Παπανδρέου πρότεινε στον κ. Σημίτη να μετακινηθεί από την Α’ Πειραιά, όπου εκλεγόταν ως τώρα, στην Α’ Αθήνας, προκειμένου να εκλεγούν νέα πρόσωπα στο λιμάνι και με δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν χρειάζεται σταυρό και άρα μπορεί να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.

Διαφορετικά, του πρότεινε, να παραμείνει στην Α’ Πειραιά. Σύμφωνα με την Ιπποκράτους ο κ. Σημίτης απαίτησε τη θέση του επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και μόνον αυτή, αρνούμενος να μείνει στην Α’ Πειραιά παρότι προ ημερών είχε διαμηνύσει ότι είναι κατ’ αρχήν αυτονόητη η υποψηφιότητά του στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α στο πλευρό εγκληματιών!!!

Παρ’ όλα τα χάλια στα οποία ευρίσκεται το «κόμμα-στοργική αγκαλιά» κουκουλοφόρων και λαθρομεταναστών δεν χάνει την ευκαιρία να ρίχνει λάσπη κατά της Χρυσής Αυγής. Σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΞΑΡΣΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τη νέα έξαρση ρατσιστικής βίας που σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα από ομάδες της Χρυσής Αυγής που δρουν ανεξέλεγκτα έχοντας ασυλία από την Αστυνομία. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ομάδες κυκλοφορούν εδώ και μια βδομάδα στην περιοχή κρατώντας σίδερα και ξύλα και τρομοκρατώντας τους μετανάστες.

Φαίνεται ότι η συμμορία της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία με έναν κύκλο βίας και αίματος, ενώ η κυβέρνηση, ύστερα από ένα πανελλαδικό τρίμηνο ρεσιτάλ μισαλλοδοξίας και πογκρόμ σε βάρος αλλοδαπών, αδυνατεί να αντιδράσει φοβούμενη μήπως χάσει κι άλλες ψήφους στοιχείων με ακροδεξιά νοοτροπία. Υπουργείο και ΕΛ.ΑΣ. είναι για άλλη μια φορά έκθετοι και υπόλογοι.

8/9/2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”

AΠΟ ΤO:xryshaygh.wordpress

H αλήθεια για τα γεγονότα περιγράφεται από κάτοικο- αυτόπτη μάρτυραΟι προκλήσεις των Αφγανών λαθρομεταναστών στον Άγιο Παντελεήμονα έφτασαν τους κατοίκους στα όρια τους. Επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας στο συγκεκριμένο επεισόδιο μπορώ να σας διηγηθώ ακριβώς τι συνέβη..
Στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα υπήρχε μια παρέα Αφγανών τώρα τελευταία που συνεχώς παρενοχλούσε τους κατοίκους και ειδικά τα μικρά κοριτσάκια (ελληνίδες,πολωνέζες,αλβανίδες) η αστυνομία όπως συνήθως πήγαινε και αυτοί μόλις βλέπανε αστυνομικούς φεύγανε και ερχόντουσαν πάλι όταν ηρεμούσαν τα πράγματα.
Οι συγκεκριμένοι σύμφωνα με τους κατοίκους πουλούσαν ναρκωτικά,και για αυτό το λόγο ξημεροβραδυάζανε στην πλατεία..
Ετσι και εχθές ένας Πολωνός πατέρας 14χρόνης προσπάθησε να ζητήσει τον λόγο απο τους αφγανούς και πάνω στην κουβέντα παραλίγο να τον μαχαιρώσουνε ύπουλα.
Κάτοικοι διαφόρων εθνικοτήτων βλεποντας τι γίνετε,μπήκαν στην μέση για να σώσουνε τον Πολωνό.
Η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε απο τους αφγανούς σαν απειλητική κίνηση και επιτέθηκαν και στους άλλους. Η όλη φασαρία κατέληξε σε ανθρωποκυνηγητό μεταξύ κατοίκων που βγήκαν απο τις καφετέριες,κατά των λαθρομεταναστών. Πίσω απο την εκκλησία οι κάτοικοι καταφέρανε και πιάσανε μερικούς και τους ξυλοφορτώσανε. Αποτέλεσμα ήταν ο ένας να βρεθεί στο νοσοκομείο και ένας άλλος έφυγε μόλις είδε να έρχετε περιπολικό και δεν πρόλαβε να τον πάρει ασθενοφόρο.Απο όσο είδα πρέπει να χτύπησε και ένας Πολωνός που είχε πάει να βοηθήσει τον ομοεθνή του.
Πολλοί Έλληνες που βλέπαμε το περιστατικό,λέγαμε μεταξύ μας να μην πάμε να βοηθήσουμε,γιατί θα αρχίσουν τα ΜΜΕ και τα γνωστά παπαγαλάκια των αριστερών να λένε για φασίστες και χρυσή αυγή.
Επειδή πολλοί θα πούνε ότι ήταν χρυσαυγίτες και φασίστες, θα σας ενημερώσω ότι οι έλληνες στην συμπλοκή ήταν 3-4 οι υπόλοιποι περίπου 20,ήταν αλλοδαποί που μένουν στην περιοχή,και είναι διαφορετικών εθνικοτήτων..
Και έτσι το παραμύθι των φασιστών κατοίκων πάει περίπατο.
Τώρα τι θα πούνε φασίστες μετανάστες χτυπήσανε λαθρομετανάστες;
Ή θα τα φορτώσουν πάλι στους Έλληνες,χωρίς να έχουμε εμείς καμία συμετοχή στο επεισόδιο.
     
Πηγή ΕΓΕΡΣΙΣ
    

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Μέσα στην Εβδομάδα τα ονόματα βόμβες απο τον ΛΑ.Ο.Σ.

Τελευταία αναπτύσεται μια έντονη φημολογία σχετικά με τα "βαρια" ονόματα που θα μπούν στις λίστες απο τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Ήδη έχει ξεκινήσει παίρνοντας απο τη ΝΔ τους κκ. Κωνσταντάρα, Γαρουφαλιά και την κ.Παπανδρέου ενώ έκανε ένα πολύ έξυπνο άνοιγμα σε χώρο πέρα απο την πολιτική παρουσιάζοντας άτυπα σήμερα τον κ.Ανατολάκη.
Όμως απο πληροφορίες και απο Ρηγίλλης αλλά και απο Καλλιρόης αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθούν ονόματα που θα προκαλέσουν σεισμό.
Τα ονόματα που έχουν ακουστεί ειναι πάρα πολλά με κυριότερες και δυνατότερες επιλογές αυτά του δημοσιογράφου Γ. Τράγκα, του Β. Πολύδωρα, του Γ. Μανώλη, του Κ. Κιλτίδη.
Μάλιστα απο πληροφορίες πάλι απο ΝΔ την τελευταία εβδομάδα υπήρξε έντονη αψημαχία σε σημείο έντονου τσακωμού μεταξύ του Κώστα Κιλτίδη και του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Στη Νεα Δημοκρατία επικρατεί η απόλυτη σύγχηση και αυτό διότι οι περισσότεροι απο τους μισούς
καραμανλικούς μιλάνε με τα χειρότερα λόγια για τον ίδιο τον πρωθυπουργό που επικροτούσαν τις τελευταίες ημέρες.
Μιλούν για μια Νέα Δημοκρατία που υπάρχει περίπτωση να φτάσει στα ιστορικά της χαμηλά και έχουν ακουστεί μάλιστα και ποσοστά του 27-30%
Φυσικό λοιπόν είναι πολλά απο τα βαριά ονόματα της ΝΔ να θέλουν πλέον να προλάβουν την πανωλεθρία πηγαίνοντας στο πλέον ανερχόμενο κόμμα στην Ελλάδα.
Το μόνο σίγουρο είναι οτι το επιτελείο του ΛΑ.Ο.Σ. και ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα μας ταρακουνήσουν αρκετά με τις ανακοινώσεις των ονομάτων μέσα στην εβδομάδα...Τα παραπάνω είναι πληροφορίες μέσα απο τα κομματικά επιτελεία ΝΔ και ΛΑ.Ο.Σ. και μεταφέρονται με κάθε επιφύλαξη

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ «Ο Τρεμόπουλος είναι υποχείριο των Αμερικανών»


Συνέντευξη στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

«Πολιτικάντη» και «υποχείριο των Αμερικανών» χαρακτηρίζει τον ευρωβουλευτή των οικολόγων πρασίνων κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο ο διεθνώς αναγνωρισμένος ποιητής – συγγραφέας και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας στις εθνικές εκλογές 2007 κ. Νάνος Βαλαωρίτης, δισέγγονος του μεγάλου μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Ο κ. Νάνος Βαλαωρίτης μιλώντας για τον κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο κάνει λόγο γι α «κρατικοδίαιτο επαγγελματία πολιτικό» ο οποίος «μπορεί να συμμαχήσει ακόμα και με το διάβολο για να πετύχει τους σκοπούς του». Αναφερόμενος δε στο κόμμα των οικολόγων πράσινων υπό την ηγεσία του κ. Τρεμόπουλου, μιλά για «δούρειο ίππο των μεγάλων συμφερόντων» κατηγορώντας τον ίδιο για σταλινικές μεθόδους και πρακτικές.

Ο κ. Βαλαωρίτης αποτελεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα των ελληνικών και διεθνών γραμμάτων. Με φιλολογικές και νομικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου και Σορβόνης, δίδαξε Συγκριτική Λογοτεχνία και Γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο και διηύθυνε στην Ελλάδα επί μακρόν τα πρωτοποριακά περιοδικά «Πάλι» και «Συντέλεια». Έχει τιμηθεί με τρία κρατικά βραβεία, ενώ το 1996 του απονεμήθηκε το βραβείο της Αμερικανικής Εταιρείας Ποίησης, με το οποίο είχαν τιμηθεί προηγουμένως οι Λόρενς Φερλινγκέτι και Άλεν Γκίνσμπεργκ.

Πώς κρίνετε τη συνολική παρουσία των Οικολόγων Πρασίνων μετά τις ευρωεκλογές;

Οι οικολόγοι Πράσινοι όταν μιλούν για τα οικολογικά θέματα μιλάνε καλά. Είναι καταρτισμένοι από χρόνια. Από τη στιγμή όμως που θα τους ρωτήσεις γιατί τα πράσινα κινήματα στην Ευρώπη είναι ανθελληνικά και δείχνουν έντονη ανθελληνική στάση σε όλα τα θέματα, εκεί τα χάνουν και αρχίζουν να μπερδεύονται. Εκεί φαίνεται τι είναι και αυτοί οι ίδιοι και τι πιστεύουν. Ταυτίζονται με τις ανθελληνικές θέσεις των Γερμανών και των Γάλλων Οικολόγων. Αισθάνθηκα ότι η ηγεσία των Οικολόγων Πρασίνων είναι κάτω από το δάκτυλο των Αμερικανών.

Θεωρείτε δηλαδή ότι η ηγεσία των Οικολόγων Πρασίνων εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα;

Ασφαλώς. Κυρίως ο κ. Τρεμόπουλος, που είναι υποχείριο της πολιτικής των ΗΠΑ. Έχει σταλεί από τον Τζόρτζ Σόρος στην Αμερική για να του κάνουν υποτίθεται αυτοπληροφόρηση, αλλά φαντάζομαι και κάποια μικρή πλύση εγκεφάλου, αλλά δεν τη χρειαζόταν καν. Ήταν έτοιμος. Τι θέλετε να πω πλέον για πράσινο κόμμα; Θα γίνει παίγνιο των μεγάλων και ισχυρών ρευμάτων. Η οικολογία εξαφανίζεται σε αυτά τα διαβούλια.

Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο;

Ως δούρειος ίππος των μεγάλων συμφερόντων. Έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε ο Τρεμόπουλος στην Κύπρο. Ο λόγος του ήταν πολύ καλός μέχρι που τον ρώτησαν για τα ευρωπαϊκά κόμματα και τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα. Εκεί τα έχασε, διότι είναι μπλεγμένος μέσα σε αυτή την ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον πολιτικάντη και να πω εκείνα τα πράγματα που μπορεί να πει ένας Τρεμόπουλος.

Δηλαδή μας λέτε ότι ο κ. Τρεμόπουλος είναι πολιτικάντης;

Βεβαίως. Φυσικά. Όλοι αυτοί ασχολούνται επαγγελματικά με την πολιτική. Είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Και ο Νίκος Χρυσόγελος είναι, όπως και ο Τάσος Κρομμύδας. Όλοι της ομάδας Τρεμόπουλου. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν ανήκουν στην ομάδα Τρεμόπουλου, που είναι αληθινοί και αυθεντικοί.

Θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι ξεγελάστηκαν από τον κ. Τρεμόπουλο;

Βεβαίως. Το σύστημα έτσι λειτουργεί. Στην αρχή όταν χρησιμοποίησαν το όνομά του, δεν έλπιζαν ούτε 3.000 ψήφους και τελικά πήρα 75.000. Ήμουν μια εγγύηση ότι δεν πρόκειται περί φολκλόρ ή μία κίνηση για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό ήταν έκπληξη. Έπειτα από αυτό άρχισαν οι επιθέσεις.

Όταν μιλάτε για επιθέσεις τι εννοείτε;

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει ψητό στους 75.000 ψηφοφόρους, τότε άρχισε ο πόλεμος. Άρχισαν να με κατεδαφίζουν με ειρωνεία, με υπονοούμενα. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Είδα όλα τα mails του Τρεμόπουλου που έστελνε σε διάφορε στελέχη του κινήματος, στα οποία έλεγε ότι επωφελήθηκα βάζοντας υποψηφιότητα για να πουλάω τα βιβλία μου! Σε κάποια συγκέντρωση στελεχών του κόμματος δεν δίστασε να πει ότι πρέπει να «το βουλώσω». Αυταρχική συμπεριφορά που θυμίζει σταλινικές τακτικές. Πότε να βρίζεις, πότε να γλείφεις, πότε να εξορίσεις.

Τι επιδιώκει με αυτές τις κινήσεις ο κ. Τρεμόπουλος; Ποιος είναι ο απώτερος στόχος του;

Η προσωπική του προβολή και η προσωπική του καριέρα. Η οικολογία πουλάει και ήδη έχει ζήσει από αυτή. Είχε την «Αντιγόνη», μια ΜΚΟ, που πληρωνόταν από τα υπουργεία. Το ίδιο και η ΜΚΟ του Χρυσόγελου, που ήταν στα μέσα και στα έξω με τα υπουργεία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κρατικοδίαιτοι και συνηθισμένοι σε αυτές τις σχέσεις με την εξουσία. Την ξέρουν πολύ καλά. Εμένα με έβλεπαν ως άσχετο, από τον οποίο κινδύνευαν οι καριέρες τους.

Πριν από τις ευρωεκλογές ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τις θέσεις του κ. Τρεμόπουλου για το Σκοπιανό. Μας περιμένουν και άλλες εκπλήξεις από τον ίδιο;

Ο κ. Σόρος στηρίζει οικονομικά τα Σκόπια. Ο ίδιος άνθρωπος έδωσε υποτροφία στον Τρεμόπουλο. Τι άλλο να σας πω; Παίζει το παιχνίδι των Αμερικανών, όπως σας τόνισα από την αρχή.

Πού εκτιμάτε ότι θα κυμανθούν οι εκλογικές επιδόσεις των Οικολόγων Πρασίνων στις επόμενες εθνικές εκλογές;

Νομίζω ότι θα υπάρξει πτώση των εκλογικών ποσοστών. Εγώ αρνήθηκα να μπω στο ευρωψηφοδέλτιο για να μη νομιμοποιήσω την εκλογή μου. Φοβάμαι ότι ξεφούσκωσε η πολιτική παρουσία του κ. Τρεμόπουλου. Το όνειρό του ήταν μια καρέκλα που δεν ξέρουμε και πώς θα τη χρησιμοποιήσει.

Δηλαδή όλα γίνονται για μια καρέκλα;

Και όχι μόνο για αυτήν. Είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Όλα αυτά γίνονται για την εξουσία, η οποία είναι και οικονομική, καθώς είναι πολλά τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κόμματος. Τρία πράγματα είναι ανίκητα στον κόσμο τούτο: το χρήμα, ο χρόνος και η ηλιθιότητα!

Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο να δούμε τον κ. Τρεμόπουλο να αναλαμβάνει κυβερνητικό πόστο στο μέλλον;

Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο. Ο Τρεμόπουλος θα μπορούσε να συμμαχήσει και με το διάβολο για να πετύχει τους σκοπούς του. Όπως λένε και οι Άγγλοι «business as usual».

Τελευταία υπήρξε πολλή συζήτηση για το αν αποχωρείτε από τους Οικολόγους Πράσινους. Τι ισχύει τελικά;

Παραμένω ένα απλό μέλος γιατί με θέλει το αντιτρεμοπουλικό ρεύμα που δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Παίρνω απόσταση από την πολιτική. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσω κριτική ως ενεργός πολίτης, την οποία θα συνεχίζω να εκφράζω όλο και πιο έντονα.