Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες


Κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε κύριο σύνθημα ότι «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ». Κάποτε η ηγεσία της εκκλησίας σήκωνε τις σημαίες για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τώρα άλλαξαν όλα. Αιφνιδίασε ακόμη και τους υπουργούς του ο Γιώργος Παπανδρέου την Τρίτη, συνοδεύοντας στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος κάθισε δίπλα του και παρακολούθησε την συνεδρίαση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο!!!, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συζήτησαν το νομοσχέδιο για την παραχώρηση, της ελληνικής ιθαγένειας σε «μετανάστες δεύτερης γενιάς», που έχουν γεννηθεί ή φοιτήσει σε σχολεία της χώρας. Για να καταλάβουμε την σοβαρότητα της υπόθεσης να αναφέρουμε ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ο πρώτος Προκαθήμενος που παραβρίσκεται σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από το 1833, οπότε και ανακηρύχθηκε μονομερώς το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές σε περίπου 250.000 μετανάστες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας και τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία παρέχει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβολής» υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις για την ψήφο των ομογενών αφορούν από 155.000 ως 200.000 άτομα και η ψήφος των μεταναστών από 80.000 ως 90.000 άτομα. Ειδικότερα με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο θα μπορούν να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια: Πρώτον, τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη. Δεύτερον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στη χώρα με την ενηλικίωσή τους εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Τρίτον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Τέταρτον, τα παιδιά που γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή τους ούτε μπορούν να αποκτήσουν τέτοια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ένας από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου τροποποιούνται και οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται:
 • Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κτλ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
 • Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
 • Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν.

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου ορίζει ρητά ότι οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και οι ομογενείς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. «Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών», αναφέρεται, «οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγουςμπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεινκατά τις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ως προϋποθέσεις τίθενται:

 • Να είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου και να έχουν συμπληρώσει από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας.
 • Να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων.
 • Να είναι κάτοχοιΔελτίων Μόνιμης Διαμονής, ως μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 • Να είναι γονείς ανηλίκων ελλήνων πολιτών και να έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Να έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και να έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί που επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. «Εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι». Δεν μπορούν, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, να εκλεγούν στα αξιώματα του δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 30ή Ιουνίου 2010 για τους ομογενείς και τους μετανάστες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.


Αναδημοσίευση απο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ


6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009
Ύποπτη η προσπάθεια απόδοσης Ιθαγένειας και όχι Υπηκοότητας...!
Ποια η διαφορά της ιθαγένειας από την υπηκοότητα;
Μας προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια λεπτομέρεια που δεν σχολιάστηκε από πολλούς σε ότι αφορά τις βλέψεις του ΠΑΣΟΚ για απόδοση ιθαγένειας στους (λαθρο) μετανάστες…! Γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι όταν ένα παιδί μεταναστών γεννηθεί για παράδειγμα …στην Γερμανία, αποκτά την Γερμανική υπηκοότητα..! Εδώ εμείς, σύμφωνα με το εθνοκτόνο σχέδιο του κ. Παπανδρέου θα δώσουμε την Ελληνική ιθαγένεια…! Κανείς λοιπόν στα «έγκυρα» και «έγκριτα» Μ.Μ.Ε δεν στάθηκε σε αυτήν την… λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη και ύποπτη…! Για ποιόν λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλει να δώσει την Ελληνική ιθαγένεια και όχι την Ελληνική υπηκοότητα στους ανθρώπους αυτούς; Γνωρίζει ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών όρων; Εμείς καλοπροαίρετα θα θεωρήσουμε πως δεν γνωρίζει την διαφορά. Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά και με απλά λόγια την διαφορά έτσι όπως την εντοπίσαμε σε ένα απλό λεξικό στο διαδίκτυο.
Υπηκοότητα: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος αυτό!
Ιθαγένεια: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει!
Συνειδητοποιείτε συνέλληνες την διαφορά μεταξύ των 2 όρων; Στην υπηκοότητα έχουμε να κάνουμε απλά με τον πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ενώ στην ιθαγένεια έχουμε να κάνουμε με τον πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος στο οποίο αυτός ανήκει!! Δηλαδή το κράτος του, την πατρίδα του!! Ιθαγενείς είμαστε εμείς οι Έλληνες στην πατρίδα μας δηλαδή!! Εδώ που είναι οι ρίζες μας!! Με το να δώσει λοιπόν ο αξιότιμος Πρωθυπουργός την Ελληνική Ιθαγένεια και όχι την Υπηκοότητα τους κάνει σαν εμάς!! Αφού περάσει λοιπόν το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε, η γη η Ελληνική θα τους ανήκει δικαιωματικά καθώς θα είναι Ιθαγενείς!!! Δεν θα έχουν μόνο την υπηκοότητα αλλά και κάτι παραπάνω! Η επεξήγηση του όρου είναι ξεκάθαρη! Θα τους ανήκει η γη μας! Η γη των προγόνων μας! Θα τους ανήκει η χώρα μας! Το ερώτημα είναι για ποιόν λόγο ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουμε απόδοση υπηκοότητας …εμείς είμαστε τόσο γενναιόδωροι και δίνουμε Ιθαγένεια;;; Φυσικά εμείς δεν θέλουμε τίποτα από τα 2! Αφυπνισθείτε Έλληνες! Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση! Η γη αυτή ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ξεσηκωθείτε και αντιδράστε καθώς αν περάσει η εθνοκτόνος σκέψη του ΠΑΣΟΚ η γη αυτή θα ανήκει και στους μετανάστες, που θα είναι Έλληνες Ιθαγενείς και όχι απλά Έλληνες υπήκοοι!! Αφυπνισθείτε επιτέλους Έλληνες! ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ!

Ανώνυμος είπε...

http://dhmopshfisma.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Εδώ και μερικές ημέρες έχει ξεκινήσει συζήτηση στο διαδίκτυο για την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει δικαίωμα ψήφου και ιθαγένεια σε ένα μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.

Δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο ωστε να λειτουργήσει ως κάλεσμα για όσους bloggers εναντιωνονται στις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ και συντάσσονται με το αίτημα για δημοψήφισμα.

Αν είσαι και εσύ σε αυτούς βάλε στα σχόλια (εδώ) το blog σου ή την σελίδα σου
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ!

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

http://tinyurl.com/ycvluya

Ανώνυμος είπε...

Ας το κάνουμε πράξη σιγά-σιγά ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ

Όποιος πραγματικά αγαπάει την Πατρίδα του:

-δεν τούς δίδει δεκάρα στα φανάρια για λουλούδια ,χαρτομάντιλα κ.λ.π,
–δεν τους αφήνουμε να μας πλύνουν τα τζάμια (κάποιοι λένε ότι ουρούν μέσα αντί συμπλήρωσης νερού όταν λιγοστεύει),
-δεν αγοράζει ΠΟΤΕ, ΤΙΠΟΤΑ, από αυτούς διότι όλοι τους φοροκλέπτουν,
-δεν τούς ενοικιάζει σπίτια (όσοι το κάνουν δεν τους δίδουν αποδείξεις)
-δεν τούς περιθάλπει κατ΄ουδένα τρόπο (έχουν αποδειχτεί αχάριστοι)
-δεν τους προσλαμβάνει για δουλειές του σπιτιού του, για τον κήπο ,υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, βαψίματα ,μετακομίσεις κ.λ.π εάν δεν ερευνήσουμε να βρούμε Έλληνα πρώτα.
-δεν τους προσλαμβάνουμε στις επιχειρήσεις μας εάν δεν ερευνήσουμε και πάλι για Ελληνόπουλα πρώτα.
-δεν ψωνίζουμε από επιχειρήσεις που απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόμενους.
Αλλιώς να μην παραπονούμεθα ότι τα παιδιά μας η συγγενείς μας είναι άνεργοι.
ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΦΑΕΙ ΨΩΜΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ.
Ας τούς πάρουν "εκείνοι" στα σπίτια τους να τούς ταΐζουν και να τούς πληρώνουν και προπαντός να ΜΗΝ τούς φορτώνουν σε εμάς.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!

Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ.
πριν μας τελειώσουν σαν λαό και σαν χώρα.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.
ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΒΟΥΤΑΝΕ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ Ή ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ.
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ.

ΤΕΛΟΣ.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΟΝΤΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ
ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΘΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ.
ΤΕΛΟΣ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ.

ΚΑΙ
Εάν ο ΓΑΠ δεν βάλει χοντρό χέρι στο δημόσιο,
θα αναλάβει η Ε.Ε. και το ΔΝΤ,
και μετά η μόνη επιλογή που θα έχει ο Γιωργάκης είναι άν θα παραιτηθεί άμεσα ή εάν θα αιμορραγίσει σταδιακά μέχρι πολιτικής εξάντλησης (burn out or fade away).

ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ -ΒΛΑΚΑ ΑΣΧΕΤΟ- ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΗΤΑΡΙΑ ΤΟΥ.

tiger είπε...

徵信社,尋人,偵探,偵探社,徵才,私家偵探,徵信,徵信社,徵信公司,抓猴,出軌,背叛,婚姻,劈腿,感情,第三者,婚外情,一夜情,小老婆,外遇,商標,市場調查,公平交易法,抓姦,債務,債務協商,應收帳款,詐欺,監護權,法律諮詢,法律常識,離婚諮詢,錄音,找人,追蹤器,GPS,徵信,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信社