Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Μπένυ σε Lagarde: Θα απολύσω όσους ΔΥ χρειάζεται για να πιάσω τους στόχους... αν χρειαστεί και όλους...


Μέρος της επιστολής του Βενιζέλου προς την Λαγκάρντ! Αφορά τους δημοσίους υπάλληλους και την εργασιακή εφεδρεία!!


Οι απολύσεις στο δημόσιο θα είναι τόσες όσες απαιτούνται για να πιαστούν οι στόχοι! Δηλαδή με απλά Ελληνικά δεν υπάρχει όριο!!

Μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα (τόσο για τους εργαζομένους στο στενό δημόσιο τομέα, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, αποκλείοντας ωστόσο όσους ανήκουν σε ειδικά μισθολόγια) κατά 20% με την εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου.

Να θέσουμε 30 χιλιάδες υπαλλήλους της γενικής κυβέρνησης, μέχρι το τέλος του έτους, σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, το οποίο θα λειτουργεί όπως συμφωνήθηκε στο MEFP. Η διάρκεια ισχύος του μέτρου μπορεί να επεκταθεί με αμοιβαία συναίνεση, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητά του. Η εργασιακή εφεδρεία θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει άμεσο αντίκτυπο στα κονδύλια που δαπανώνται για την μισθοδοσία και στις δημόσιες δαπάνες. Οι συνολικές αμοιβές καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας και η ημερομηνία λήξης του θα καθοριστούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.dexiextreme
Δεν υπάρχουν σχόλια: