Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Πώς διαμορφώνονται τα όρια ηλικιών συνταξιοδότησης

Πλήρης εξομοίωση των όρων συνταξιοδότησης των εργαζομένων στο Δημόσιο με τους ισχύοντες στον ιδιωτικό τομέα επέρχεται με τα δύο ν/σ των υπουργείων Οικονομικών και εργασίας, τα οποία αφορούν το ασφαλιστικό και την εξίσψση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών.Θα "γλιτώσουν" μόνον όποιοι θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, για τους οποίους δεν θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις.
Επαχθέστερες είναι οι αλλαγές για τις γυναίκες εργαζόμενες στο Δημόσιο, καθώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθούν σταδιακά έως και κατά 15 χρόνια μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η προσαρμογή των ορίων θα γίνει βάσει της απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου
Παράλληλα θα γίνει εξομοίωση των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Ετσι, μετά το 2015 κανένας εργαζόμενος στο Δημόσιο δεν θα συνταξιοδοτείται πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, ενώ θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα:
- αλλάζει και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της διαδοχικής σύνταξης.
- αυξάνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να πάρει σύνταξη χηρείας ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
- επεκτείνονται στους συνταξιούχους του δημοσίου και στους επιζώντες συζύγους μεσύνταξη χηρείας οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οιπεριορισμοί που ισχύουν στη σύνταξη, όπως και στους ασφαλισμένους άλλων Ταμείων.
- καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Επιπλέον μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια για περιορισμό του ποσού της σύνταξής τους.
Επιπλέον από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (νέος ΛΑΦΚΑ) η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% εως 9%.
Όσον αφορά την εξίσωση των ορίων ηλικίας, το ενημερωτικό που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κλπ αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά σταδιακά από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω. Καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
- το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.
- το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
- το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
Επιπλέον, εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου, που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
Ταυτόχρονα, καταργούνται και οι διατάξεις που προβλέπουν ότι υπάλληλοι με τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Πηγή


1 σχόλιο:

ndolem είπε...

saya tidak tau bahasa nya